O mně

Vladimír Nosek / 1959 /
se v poslední době věnuje především klasické koláži ve velmi osobitém pojetí s nezaměnitelným rukopisem. Často pracuje s geometrií a grafickým citem, které občas oživí surrealistickým prvkem. Prvotně námětově rozrůzněné koláže postupně vystřídaly ucelené soubory pevně svázané tématem i způsobem zpracování. V posledním období stále více inklinuje k abstraktnímu zobrazení s využitím úzkých proužků v horizontálním a vertikálním směru a různých geometrických tvarů. Společným rysem zůstává barevná střídmost, grafická preciznost a ucelená kompozice.

Soubory koláží pod názvy Nebe, peklo, ráj (2010-2018), Panoptikum (2012-2018) , Ona (2013–2014), Labyrint (2014), Hra o jablko ( 2015-2019), Perforace (2016-2019), Nálady (2016-2017), Imaginace (2018), Apokryfy (2018-2019) a Horizontály a vertikály (2019) spojuje Noskovo typické geometrické tvarosloví a využívání pruhů aplikovaných v horizontálách a vertikálách.

Umělec realizoval více než 130 výstav doma i v zahraničí. Jeho tvorba je zastoupena v galeriích a soukromých sbírkách nejen v České republice, podílí se rovněž na charitativních projektech a dobročinných aukcích.

Vladimír Nosek v současnosti žije a pracuje v Jindřichově Hradci. Výtvarnému umění se s přestávkami věnuje od osmdesátých let minulého století, mnoho let se rovněž věnoval návrhy a výrobou loutek. Kromě koláží se zabývá olejomalbou, tvorbou plakátů a interiérových doplňků.

Ve většině koláží z posledního rozsáhlého souboru Horizontály a vertikály, se autor stále více přiklání k abstraktnímu námětu se zřetelným nádechem grafiky. Vzniká tak nová dimenze zpracování klasické koláže. Název souboru symbolizuje dva základní aspekty, formální provedení koláží a určitý ideový náboj vyjadřující hloubku a šíři lidského vnímání.
Výstavy

Aktuálně: Výstava v MFMOM prodloužena do 20.3.2020